تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

فیلم سینمایی شمعی در باد از شبکه خانواده

 

http://iranact.com/cinema/images/films/Shamee_Dar_Bad_1382_2003.jpg
خلاصه داستان : فرزین دانشجوی انصرافی است که پدر و مادرش از هم جدا شده اند و او با مادرش زندگی می کند....
فیلم سینمایی شمعی در باد جمعه به تاریخ1390/04/17 در ساعت  22:00 (10بعد ازظهر)

 

ادامه مطلب فیلم سینمایی شمعی در باد از شبکه خانواده