تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

کارتون پدرخوانده های توکیو از شبکه بیست شبکه خانواده

 

http://shop.gorgeaseman.net/shop/images/products/2179.jpg
خلاصهء داستان:
سه کارتون خواب شهر توکیو، درست در ایام کریسمس کودکی چند ماهه را از زباله های شهر پیدا میکنند و تصمیم میگیرند تا پدر و مادر بچه را یافته و او را تحویل دهند. در این میان جر فراز و
....

انیمیشن بسیار زیبای  پدرخوانده های توکیو جمعه به تاریخ1390/04/17 در ساعت  18:00 (6بعد ازظهر)
از شبکه خانواده شبکه بیست

 

ادامه مطلب کارتون پدرخوانده های توکیو از شبکه بیست شبکه خانواده