تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

کارتون بسیار زیبای وایکینگها در شبکه بیست

 

کارگردان: استفان فجلدمارک (Stephan Fjeldmark)، جسپر مولر (Jesper Moller)

خلاصه داستان: «وایکینگها» در جریان مبارزات و ماجراجوییهای خود به این نتیجه می رسند که در صورت ترسیدن، توان پرواز کردن پیدا می کنند. آنها برای پیدا کردن قهرمان ترس به دهکده ای پا می گذارند و شخصیتهای «استریکس» و «ابلیکس» وارد ماجرا می شوند که ...

چهارشنبه 31/01/1390 ساعت ۱۸:۰۰  از شبکه محبوب ۲۰

 

ادامه مطلب کارتون بسیار زیبای وایکینگها در شبکه بیست