تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

کارتون بسیار زیبای جوجو کوچولو در شبکه بیست

 

جوجو کوچولو

خلاصه داستان :

جوجه ای کوچک و ترسو است که بر اثر افتادن جسمی کوچک روس سرش ،فکر می کند که بیگانگان فضایی به کره زمین حمله کرده اند.او تصمیم می گیرد همه را از موضوع باخبر کرده و حتی با شبکه ای تلویزیونی مصاحبه میکند.این درحالیست که...

چهارشنبه ۷/۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه خانواده شبکه ۲۰

 

ادامه مطلب کارتون بسیار زیبای جوجو کوچولو در شبکه بیست