تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

انیمیشن پینوکیو ۳۰۰۰ از شبکه بیست شبکه خانواده

 

خلاصه انیمیشن پینوکیو ۳۰۰۰

سال 3000 شهر فوق مدرن اسکامبوی پدر ژپتو تعمیر کامپیوترهای مدرن و شبه جاندار زندگی خوبی دارد و تنها کمبود او در زندگی نداشتن یک پسر است. پدر ژپتو به کمک همکارش اسپنسرموفق می شود فوق رباتی به نام پینوکیو طراحی کند که حالت و رفتارش شبیه انسان است...

انیمیشن پینوکیو ۳۰۰۰ سه شنبه ۶/۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه  ۲۰ 

 

ادامه مطلب انیمیشن پینوکیو ۳۰۰۰ از شبکه بیست شبکه خانواده